Nhà đầu tư

CHỨNG KHOÁN

LỊCH TRÌNH

NỘI DUNG NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
Đại hội cổ đông thường niên 2020 2020-06-26 08:30 - 11:20 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
HSC Emerging Market 2019-06-12 02:00 - 05:00
Báo Cáo IR tháng 5 năm 2019 2019-5 02:00 - 05:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đại hội cổ đông thường niên 2019-05-17 14:00 - 17:00 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

TIN TỨC CỔ ĐÔNG

NỘI DUNG NGÀY
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN HÀ THU DIỄM09-07-2024
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI05-07-2024
ANV - NQ HĐQT VÀ BÁO CÁO PHCP TĂNG VỐN CP TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU05-07-2024
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ DƯƠNG MINH PHONG03-07-2024
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN THANH LIÊM17-06-2024
ANV - CBTT QUYẾT ĐỊNH HĐQT THÀNH LẬP NM ĐLTS ẤN ĐỘ DƯƠNG-CN CÔNG TY CP NAM VIỆT VÀ NM DCBC ẤN ĐỘ DƯƠNG-CN CÔNG TY CP NAM VIỆT14-06-2024
ANV - TB GIAO DỊCH CP NGƯỜI LQ NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI05-06-2024
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ DƯƠNG MINH PHONG29-05-2024
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ ĐỖ THỊ THANH THỦY 13-05-2024
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐỖ THỊ THANH THỦY03-05-2024
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI03-05-2024
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ ĐỖ THỊ THANH THỦY02-05-2024
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG08-04-2024
ANV - TB GDCP NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN QUỐC HỘI02-04-2024
ANV - TB GD CP NGƯỜI NỘI BỘ - ĐỖ THỊ THANH THỦY29-03-2024
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ TIẾN DŨNG29-03-2024
ANV - CBTT GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ DƯƠNG MINH PHONG01-03-2024
ANV - CBTT GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LÊ TIẾN DŨNG01-03-2024
ANV - CBTT BỔ SUNG TÀI LIỆU PHCP TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU19-01-2023
ANV - CBTT NQ HĐQT VÀ BÁO CÁO PHCP TĂNG VỐN CP TỪ NVCSH21-12-2023
ANV - CBTT THAY ĐỔI GCNĐKDN LẦN THỨ 1514-12-2023
ANV - CBTT QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC THUẾ23-11-2023
ANV - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC 202228-09-2023
ANV - CBTT NGHỊ QUYẾT HDQT TRẢ CỔ TỨC 202228-09-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN CHÍ THIÊN08-08-2023
ANV - CBTT GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ14-07-2023
ANV - CBTT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CP NAM VIỆT26-06-2023
ANV - CBTT Quy chế quản Trị nội bộ Công Ty CP Nam Việt26-06-2023
ANV - CBTT NQ HĐQT về việc miễn nhiệm GĐTC15-06-2023
ANV - CBTT thay đổi GCNĐKDN Công Ty CP Nam Việt04-04-2023
ANV - CBTT NQ HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt03-04-2023
ANV - CBTT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CTY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN NAM VIỆT28-03-2023
ANV - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH ESOP kÈM NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN NGÂN HÀNG06-03-2023
ANV - CBTT THAY ĐỔI CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT06-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÀ THU DIỄM03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN THANH LIÊM03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN VĂN DƯƠNG03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN VĂN VỸ03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - TRẦN MINH CẢNH03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ TIẾN DŨNG03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - ĐỖ THỊ THANH THỦY03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - ĐỖ LẬP NGHIỆP03-03-2023
ANV - BÁO CÁO GIAO DịCH CP NGƯỜI LQ NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN QUỐC HỘI03-03-2023
ANV - CBTT NQ HĐQT CHẤP THUẬN VAY VỐN GIỮA ÔNG DOÃN TỚI VÀ CT TNHH MTV NTTS NAM VIỆT BÌNH PHÚ08-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DIỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - TRẦN MINH CẢNH01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN VĂN VỸ01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN VĂN DƯƠNG01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ TIẾN DŨNG01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN THANH LIÊM01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HÀ THU DIỄM01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - ĐỖ THỊ THANH THỦY01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI NỘI BỘ - ĐỖ LẬP NGHIỆP01-02-2023
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI CÓ LQ NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN QUỐC HỘI01-02-2023
ANV - CÔNG VĂN GỬI VSD ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC 202131-01-2023
ANV - NGHỊ QUYẾT HDQT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC 202131-01-2023
ANV - THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CP THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG30-01-2023
ANV - GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI HỒ SƠ TÀI LIỆU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 202230-12-2022
ANV - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG DOÃN TỚI TỔNG GIÁM ĐỐC19-12-2022
ANV - CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG18-11-2022
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN TỚI16-11-2022
ANV - NGHỊ QUYẾT HDQT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC NĂM 202115-11-2022
ANV - BẢN TIN IR QUÝ III - LỢI NHUẬN SAU THUẾ 9 THÁNG 2022 TĂNG GẤP 6 LẦN CÙNG KỲ08-11-2022
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CP ÔNG DOÃN CHÍ THIÊN19-10-2022
ANV - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 202130-09-2022
ANV - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 202130-09-2022
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ ÔNG DOÃN CHÍ THIÊN20-09-2022
ANV - BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH HĐQT THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH MTV CBTA THỦY SẢN NAM VIỆT06-09-2022
ANV - CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT GÓP BỔ SUNG VỐN VÀO CÔNG TY TNHH AMICOGEN NAM VIỆT22-08-2022
ANV - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG ĐỖ LẬP NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT09-08-2022
ANV - BẢN TIN IR THÁNG 06/202221-07-2022
ANV- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG ĐỖ LẬP NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT12-07-2022
ANV- CBTT THÀNH LẬP CTY TNHH MTV CBTA THỦY SẢN NAM VIỆT_CN AN GIANG27-06-2022
ANV- CBTT THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY BẤT ĐỘNG SẢN NAM VIỆT27-06-2022
ANV- CBTT THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY NAM VIỆT SOLAR27-06-2022
ANV - BẢN TIN IR THÁNG 05/202215-06-2022
ANV- CÔNG BỐ THÔNG TIN NQ HĐQT CHẤP THUẬN HĐ VAY VỐN NGƯỜI NỘI BỘ_DOÃN TỚI06-06-2022
ANV - CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT BÀ DOÃN HẢI PHƯỢNG27-05-2022
ANV - BẢN TIN IR THÁNG 04/202227-05-2022
ANV- CÔNG BỐ THÔNG TIN NQ HĐQT CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY CBTA TS_CN CÔNG TY CP NAM VIỆT23-05-2022
ANV - NQ HĐQT THÀNH LẬP NM ĐLTS ĐẠI TÂY DƯƠNG - CN NAM VIỆT10-05-2022
ANV - CBTT NQ HĐQT GÓP VỐN BỔ SUNG CÔNG TY AMICOGEN NAM VIỆT10-05-2022
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN CHÍ THIÊN06-05-2022
ANV- NQ HĐQT NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ28-04-2022
ANV- NQ HĐQT GÓP VỐN VÀO CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT SOLAR20-04-2022
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CP ÔNG DOÃN QUỐC HỘI18-04-2022
ANV- CV ĐÍNH CHÍNH QĐ 37/QĐ- HĐQT GÓP VỐN VÀO CÔNG TY TNHH MTV CBTA THỦY SẢN NAM VIỆT15-04-2022
QĐ HĐQT THAM GIA GÓP VỐN CTY TNHH MTV CBTA THỦY SẢN NAM VIỆT13-04-2022
ANV - THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 202208-04-2022
ANV - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ 202208-04-2022
ANV - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202108-04-2022
ANV- NQ HĐQT CHẤP THUẬN VAY VỐN CÔNG TY NAM VIỆT SOLAR VỚI DOÃN TỚI06-04-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NGƯỜI NỘI BỘ TRẦN MINH CẢNH04-04-2022
NGHỊ QUYẾT HĐQT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 202204-04-2022
ANV THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜII LIÊN QUAN NỘI BỘ - DOÃN CHÍ THIÊN30-03-2022
ANV THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ-DOÃN QUỐC HỘI28-03-2022
CBTT V/V CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NỘI BỘ28-03-2022
CBTT THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG21-03-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH BỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN HẢI PHƯƠNG17-03-2022
CBTT BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT09-03-2022
CBTT NQ HĐQT GÓP VỐN CÔNG TY09-03-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - TRẦN MINH CẢNH08-03-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN HẢI PHƯỢNG07-03-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN THỊ MINH THÀNH09-02-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN QUỐC HỘI09-02-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN THỊ MINH THÀNH05-01-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI05-01-2022
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI13-12-2021
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ TRẦN MINH CẢNH13-12-2021
BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH17-11-2021
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 202108-11-2021
ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN THỨ 1308-11-2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ DOÃN QUỐC HỘI 08.11.202108-11-2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ TRẦN MINH CẢNH 08.11.202108-11-2021
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 202026-10-2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 202026-10-2021
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 202115/9/2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 202115/9/2021
BCKQ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ16/07/2021
CBTT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ13/07/2021
CBTT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH05/07/2021
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ01/07/2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ01/07/2021
ĐIỀU LỆ CTCP NAM VIỆT THAY ĐỔI LẦN THỨ 1201/07/2021
CBTT NỘI DUNG THÔNG QUA TRONG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202101/07/2021
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202101/07/2021
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 20211/7/2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT THÀNH LẬP UỶ BAN KIỂM TOÁN01/07/2021
SỰ TRỞ LẠI CỦA DỰ ÁN COLLAGEN VÀ GELATIN28/06/2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DOÃN CHÍ THIÊN09/06/2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG THỊ KIM LOAN13-05-2021
CBTT V/V THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG12-05-2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ 202107-05-20241
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ 202119-04-2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔ CHỨC ĐHCĐ 202119-04-2021
SỰ TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG NGA CỦA NAVICO07-04-2021
ANV- Nghị quyết HĐQT gia hạn ĐHCĐ 202125/03/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH27/01/2021
ANV - CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG27/01/2021
ANV- BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - DUONG MINH PHONG26/01/2021
ANV - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ - DƯƠNG MINH PHONG - 23/12/202023/12/2020
ANV Thông báo ngày DKCC chi trả cổ tức đợt 2-201905/11/2019
ANV NQ-HĐQT Chi trả cổ tức đợt 2 năm 201905/11/2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ III 202030-09-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY III 202030-09-2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HỮU CƠ NAM VIỆT30-07-2020
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 202024-07-2020
ANV BCTC CÔNG TY MẸ QÚY II 202020-07-2020
ANV BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 202020-07-2020
ANV CBTT BỔ NHIỆM ÔNG DOÃN TỚI LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC14-07-2020
ANV CBTT GCNDKDN CÔNG TY CP NAM VIỆT THAY ĐỔI LẦN THỨ 1314-07-2020
ANV CBTT VỀ THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ10-07-2020
ANV CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HDQT30-06-2020
CBTT ông Trần Minh Cảnh được uỷ quyền là người CBTT30-06-2020
ANV CBTT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT VÀ BAN KIỂM SOÁT26-06-2020
ANV ĐIỀU LỆ NAM VIỆT SỬA ĐỔI LẦN 1126-06-2020
ANV CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY A&C26-06-2020
ANV CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD 202026-06-2020
ANV CBTT THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY26-06-2020
ANV CBTT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY26-06-2020
CBTT V/V THAY ĐỔI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP NAM VIỆT25-06-2020
CBTT GCNĐKDN CTY TNHH MTV ẤN ĐỘ DƯƠNG SOLAR VÀ CTY TNHH MTV ĐẠI TÂY DƯƠNG SOLAR23-06-2020
CBTT TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 202006-2020
BẢN TIN IR THÁNG 6 NĂM 202006-2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN ANV- GCNĐKDN CTY TNHH MTV NAM VIỆT SOLAR05-2020
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI05-2020
BẢN TIN IR THÁNG 5 NĂM 202005-2020
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN NQ HĐQT05-2020
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 20191-2019
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – DOÃN TỚI24-4-2020
04-10-2020
02-2020
20-03-2020
20-03-2020
24-02-2020
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
06-01-2020
11-12-2019
30-11-2019
10-2019
10-2019
10-2019
21-10-2019
16-10-2019
30-09-2019
30-09-2019
3-10-2019
19-09-2019
16-09-2019
08-2019
14-8-2019
14-8-2019
31-12-2019
14-08-2019
07-2019
7-08-2019
22-07-2019
22-07-2019
06-2019
09-07-2019
24-06-2019
07-06-2019
05-06-2019
03-06-2019
03-06-2019
22-05-2019
22-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
25-04-2019
18-04-2019
02-04-2019
25-03-2019
22-03-2019
21-03-2019
20-03-2019
20-03-2019
26-02-2019
26-02-2019
21-02-2019
20-02-2019
19-02-2019
13-02-2019
28-01-2019
24-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
09-01-2019
12-2018
19-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
10-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
07-12-2018
06-12-2018
28-11-2018
December 07 - 08, 2018
12-11-2018
07-11-2018
2018
17-09-2018
10-09-2018
13-08-2018
09-08-2018
24-07-2018
20-07-2018
2018
05-07-2018
04-07-2018
28-06-2018
08-05-2018
05-05-2018
03-05-2018
23-04-2018
06-03-2018
19-03-2018
31-03-2017
25-07-2017
28-07-2017
01-08-2017
15-09-2017
18-01-2016
12-05-2016
31-05-2016
16-09-2016
13-05-2016
31-05-2016
06-09-2017
24-11-2014
29-01-2015
27-02-2015
09-05-2016
12-06-2015
10-11-2015
25-02-2015
25-02-2015
25-02-2015
01-04-2014
27-02-2015
ádasda
12-05-2014
21-8-2014
27-04-2011
21-08-2014
19-02-2014
01-04-2011
22-04-2014
03/06/2014
13-11-2014
01-06-2015
30-05-2013
11-06-2013
29-07-2011
27-04-2011
30-03-2011
01-08-2011
18-10-2011
27-01-2011
25-10-2010
17-04-2010
14-05-2010
16-08-2010
27-7-2010
11-10-2010
20-12-2010
Xem Thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Xem Thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem Thêm