TIN TỨC

THỬ THÁCH PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU RMIT

BY ADMIN

Thử thách nghiên cứu RMIT (RRC) là cuộc thi nghiên cứu phân tích được tổ chức bởi Câu lạc bộ tài chính trường RMIT Việt Nam với sự trợ giúp của các cố vấn từ các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, các đội sẽ nghiên cứu và phân tích về một công ty niêm yết trên sàn và viết báo cáo cùng với thuyết trình kết quả của họ.

Năm nay Nam Việt được mời làm công ty chủ đề cho cuộc thi này. Vào ngày 7/4, Nam Việt đã thuyết trình về doanh nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng cho các đội tham gia và cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu.

Cả ba đội thắng cuộc đến khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ANV. Nhấn vào link dưới đây để đọc các bài phân tích:

RRC2019-Titan

RRC2019_Indomitus

RRC 2019_Unexpected