TIN TỨC

Ngành cá tra liên kết để vượt khó

BY ADMIN
Dự báo, năm 2020, tình hình cũng chưa thực sự sáng sủa. Theo các chuyên gia, ngoài việc tìm kiếm thêm thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, kỹ thuật nuôi cũng như đảm bảo chất lượng, một vấn đề quan trọng khác của nội tại ngành hàng cá tra cũng cần được chú trọng đó là liên kết nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất, giảm giá thành đầu vào. Một doanh nghiệp đã chi khoảng 600 - 700 tỷ đồng để bù lỗ cho khoản chênh lệch khi giá cá tra sụt giảm mà trước đó doanh nghiệp đã ký kết với nông dân. Nhờ đó, sản lượng của vùng nuôi liên kết rộng khoảng 350ha vẫn đạt hơn 10.000 tấn/tháng, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho 3 nhà máy hoạt động. Với những mô hình liên kết như thế này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Trong khi đó, nông dân cũng tiết giảm được giá thành nhờ những đầu tư về con giống, thức ăn lẫn đầu ra và giá cả từ doanh nghiệp. Đây sẽ là mô hình bền vững để giúp ngành cá tra vững bước trong năm 2020. (Theo VTV)