TIN TỨC

FSIS kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát ATVSTP đối với cá tra ĐBSCL

BY ADMIN
Đây sẽ là cơ hội để ngành hàng sản xuất, nuôi trồng, chế biến cá tra cơ cấu lại sản xuất và là cơ hội có thêm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ hưởng thuế suất bằng 0% thời gian tới. Theo đó, FSIS sẽ đánh giá hệ thống kiểm soát ATVSTP đối với cá thuộc bộ Siluriformes (cá da trơn), trong đó chủ yếu là cá tra ở ĐBSCL; hệ thống tổ chức cơ quan thủy sản; quy định và hiệu lực thi hành kiểm soát ATVSTP; điều kiện đảm bảo ATVSTP cơ sở sản xuất; kiểm soát dư lượng… Đây là lần thứ 2 FSIS thực hiện hoạt động này kể từ tháng 5/2018. Và trong tháng 10/2019, Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. (Theo báo Vĩnh Long)