TIN TỨC

ĐBSCL tăng diện tích nuôi cá tra theo hướng GAP

BY ADMIN
Tính đến nay, ĐBSCL đã có hơn 3.700ha diện tích cá tra nuôi theo hướng GAP, chiếm khoảng 70% tổng diện tích nuôi cá tra của toàn vùng. Tỉnh An Giang là một trong những địa phương tiên phong và thực hiện hiệu quả mô hình này với hơn 450ha diện tích nuôi cá tra theo hướng VietGAP, GlobalGAP, ASC và BAP. Việc chuyển từ cách làm truyền thống, nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm cá tra nước ta. (Theo VTV)