Vùng nuôi & Nhà máy

Vùng nuôi & Nhà máy
Vùng nuôi & Nhà máy
VÙNG NUÔI 

Chỉ có môi trường tự nhiên tốt nhất mới có thể tạo ra những con cá tốt nhất.
 


 
  NHÀ MÁY 

Các nhà máy chế biến của chúng tôi là một trong số các nhà máy chế biến tiên tiến ở Việt Nam. Những con cá còn sống được mang về từ các hồ nuôi gần nhất, được xử lý trong vài phút và được kiểm tra tỉ mỉ bởi một nhóm kiểm soát viên để đảm bảo chất lượng tuyệt đối. mỗi sản phẩm cá rổ phi được cắt bằng tay, kiểm tra và đóng gói sẵn sàng để nấu.


Ngoài nhà máy đông lạnh chế biến chúng tôi còn có riêng nhà máy chế biến dầu cá để có thể tận dụng hết mà có thể đảm bảo cho người tiêu dung có một sản phẩm sạch, an toàn, nguyên liệu chất lượng.