Sứ mệnh & Mục tiêu

Sứ mệnh & Mục tiêu
Sứ mệnh & Mục tiêu
 
SỨ MỆNH 

“Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặt niềm tin khách hàng và phát triển bền vững lên hàng đầu”

Cam kết của chúng tôi đối với việc nuôi cá tự nhiên một cách bền vững, không chỉ tốt cho môi trường mà còn tốt cho nền kinh tế của các khu vực kém phát triển nơi chúng tôi hoạt động. Sử dụng những thực tiễn kinh doanh, giúp xây dựng công đồng, chúng tôi đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho người nuôi của chúng tôi cũng như chất lượng tuyệt vời của sản phẩm cá rô phi.

Trong mười bảy năm kinh doanh thủy sản, chúng tôi luôn luôn làm việc theo nguyên tắt bằng cách chăm sóc người và tài nguyên của chúng tôi. 


 
MỤC TIÊU 

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cổ đông, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế và đi đôi ùng với việc cải thiện tạo cuộc sống ổn định cho người lao động.