Con người
Con người
Giáo dục tốt hơn cho trẻ em và người lớn

Giáo dục tốt hơn cho người dân của vùng nuôi Nam Việt là một ưu tiên hàng đầu. Vì nhiều cộng đồng ngư dân của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa. Tại các địa điểm có vùng nuôi của -chúng tôi chúng tôi luôn hỗ trợ hết mình những gì mình có thể làm.

Những nỗ lực của chúng tôi bao gồm đảm bảo rằng trẻ em được trang bị đầy đủ để học hỏi-cung cấp sách, đồ dùng học tập và đồng phục. Đối với một đứa trẻ, một chiếc ba lô mới trở thành nguồn tự hào - một dấu hiệu hữu hình rằng trường học là quan trọng và là bằng chứng cho thấy cộng đồng đứng sau họ trong quá trình học tập.


Hỗ trợ các gia đình tại vùng nuôi và nhà máy

Cung cấp tiền lương đủ để công nhân của mình có một cuộc sống tốt, đầy đủ và cung cấp đầy đủ các quyền lợi mà nhân viên được hưởng như bảo hiểm, phúc lợi xã hội,… không chỉ công nhân mà chúng tôi còn đảm bảo cuộc sống cho gia đình của họ.

Hỗ trợ tận tình, truyền đat cách nuôi trồng hiệu quả nhất cho ngư dân vùng nuôi đảm bảo họ cho ra sản phẩm chất lượng nhất đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình.