Cá rô phi 4

Cá rô phi 4
Bạn có thể dễ dàng tạo ra các món ăn ngon và bổ dưỡng từ phi lê cá tươi của chúng tôi. Sản phẩm cá phi lê của chúng tôi được đóng gói thuận tiện để dễ dàng chuẩn bị và tạo ra dinh dưỡng thay thế cho thịt gà hoặc bất kỳ các loại cá khác.